L’habitatge del carrer dels Templaris de l’Espluga de Francolí es converteix en el segon habitatge de lloguer social del municipi

L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí, com a part d’una de les accions que s’engloben en el Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge (PAMH), ha acabat les obres de legalització del que serà el segon habitatge de lloguer social del municipi situat al carrer dels Templaris.

 

Aquest es tracta d’un habitatge que s’ha incorporat a l’annex de l’Ordenança municipal reguladora del servei d’accés a habitatges municipals en règim social, per Acord de Junta de Govern Local de data 15 de febrer de 2023.

 

Així doncs, amb l’objectiu d’ampliar la borsa d’habitatge social i així procedir a l’adjudicació del pis social del carrer dels Templaris, el passat 23 de febrer de 2023 es va aprovar per unanimitat la proposta d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança reguladora d’habitatges municipals en règim de lloguer social, modificació que va tenir també el seu vistiplau del Consell Sectorial de l’Habitatge el passat 14 de febrer, on són representats diferents sectors d’aquest àmbit. Finalitzat el termini d’exposició pública, i en cas de no presentar-se reclamacions ni suggeriments, s’aprovarà definitivament l’acord de modificació.

 

L’habitatge de lloguer social situat al carrer dels Templaris tindrà establert un preu de lloguer que es determinarà amb una eina de la Generalitat, la calculadora de la renda mensual d’un lloguer social, que estableix un import en funció de la situació socioeconòmica de la família en qüestió. L’import del lloguer s’anirà actualitzant anualment en funció de la situació econòmica de la unitat familiar. La durada del contracte serà de 7 anys, prorrogable a 3 anys més.

 

A fi que l’habitatge social s’ofereixi en perfectes condicions, s’estan duent a terme diverses intervencions, de les quals destacaríem; construcció d’un bany addicional a la primera planta, revisió i repàs de les instal·lacions de llum i d’aigua, revisió de tots els electrodomèstics existents, repàs de pintura, instal·lació d’una estufa de pèl·let i la instal·lació dels mobles.

 

L’habitatge té una superfície útil de 58,31 m² i té una ocupació màxima de 3 persones. Disposa de cuina, menjador, dos banys, dues habitacions, distribuït en dues plantes.

 

Properament, l’Ajuntament obrirà una convocatòria per ampliar la borsa d’habitatge social i així posar en marxa l’adjudicació d’aquest habitatge social.

 

Es tractaria de la segona adjudicació d’aquest any 2023 d’un pis municipal de lloguer social per part de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí. L’adjudicació del lloguer social del carrer de les Parres es va formalitzar el passat 24 de febrer de 2023, i la persona adjudicatària ja disposa de l’habitatge.