La corporació

Plans i campanyes

Plans, programes i campanyes impulsats per l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí.

Títol Descripció Url
Pla Local de Joventut de l’Espluga de Francolí 2021-2024 Pla local de les polítiques de joventut de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí durant un període de quatre anys, en el qual s’estableixen les línies estratègiques i les accions a desenvolupar durant la seva vigència. ENLLAÇ
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) Planejament urbanístic general es compon de plans directors urbanístics, plans d’ordenació urbanística municipal i normes de planejament urbanístic, complementats pels programes d’actuació urbanística. ENLLAÇ
Pla d’acció per l’energia sostenible (PAES) El Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de l’Espluga de Francolí té 5 objectius estratègics amb 30 accions, i el seu compromís es reduir les emissions de CO2 en un 20,8%. ENLLAÇ
Carta del paisatge de la Conca de Barberà La Carta del Paisatge de la Conca de Barberà és un document estratègic per a la protecció i el desenvolupament del territori de la comarca al qual s’ha arribat mitjançant un pacte col·lectiu entre els diferents agents que el gestionen. ENLLAÇ
Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge de l’Espluga de Francolí 2021 – 2025 (PAMH) El PAMH és un instrument de planificació no reglada, de contingut tàctic i operatiu, en el qual es programen actuacions locals en matèria d’habitatge en un escenari temporal concret amb l’objectiu de donar eines als ens locals per a planificar globalment el disseny de les polítiques d’habitatge. ENLLAÇ
Política i declaració ambiental 2020 (EMAS) Sistema de Gestió Ambiental (segons el reglament europeu EMAS 761/2001) que té com a objectiu establir accions de respecte i protecció al medi ambient. POLÍTICA DECLARACIÓ
Estudi de Mobilitat Urbana Sostenible de l’Espluga de Francolí (EMUS) El document descriu les tasques realitzades per desenvolupar l’Estudi de Mobilitat Urbana Sostenible de l’Espluga de Francolí, analitzant les necessitats de mobilitat del municipi. ENLLAÇ