Pressupost municipal

Pressupost 2022


L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí presenta un pressupost municipal de més 7 milions d’euros per a l’any 2022.  Aquest augmenta un 8% respecte el de l’any anterior sense augmentar la pressió fiscal a la ciutadania.

Des de les regidories s’ha treballat per a que l’impacte que suposa la desaparició de l’ingrés de l’IBI provinent de l’AP-2 que, l’any 2021, ascendia a gairebé 120.000 euros, es compensi amb ingressos provinents d’altres administracions. En aquest sentit, més del 43% dels ingressos dels nous comptes provenen de subvencions externes. Aquest plantejament de l’Equip de Govern ha permès poder congelar els impostos a la ciutadania, igual que en l’anterior anualitat.

Pel que fa als ingressos destaquen la subvenció nominativa de 500.000 euros de Diputació de Tarragona per a la construcció del ramal del CAT i la subvenció de gairebé 100.000 euros de l’Agència Catalana de Residus per a la millora de camins. A més a més, en relació als ingressos propis, augmenten significativament aquells derivats de l’activitat cultural i turística als equipaments municipals, que al 2020
i 2021 s’havien vist afectats per la pandèmia de la COVID19.

Pel que fa a les despeses, es destaca l’import del capítol 6, corresponent a inversions reals, que augmenta un 5,90%, de 2.594.000,74 a 2.756,530,42 euros. Les principals actuacions que es finançaran pertanyen als àmbits de gestió de l’aigua, millora de carrers, camins i espais públics, actuacions en l’àmbit de la sostenibilitat i millores en equipaments esportius, culturals i parcs infantils.

Pressupost 2021


L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí té un pressupost de 6,8 milions d’euros per aquest 2021, és el pressupost més elevat de la història del municipi i significa un 40% més del pressupost del 2020, tot i que s’han congelat els impostos. Això és possible ja que un 47% del pressupost del 2021 prové de subvencions.

D’aquest pressupost en destaca la connexió d’aigua del CAT, les inversions derivades dels efectes de la riuada del 2019, l’augment en les partides socials, la redacció de projectes i les accions cap al canvi de model energètic.

Poden trobar els imports de cada àmbit al vídeo explicatiu del pressupost 2021 de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí, on també s’hi destaca una actuació de cada secció.

Pressupost 2020