Pressupost municipal

Pressupost 2023


El pressupost de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí del 2023 reforçarà les línies principals d’acció i de transformació de l’Espluga, apostant per la sostenibilitat, l’eficiència energètica i per solucionar el problema de l’aigua.
El pressupost 2023, que s’eleva a 8.310.330,20 €, és el pressupost més alt de la història de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí. Augmenta un 14% respecte el 2022 sense haver incrementat la pressió fiscal a la ciutadania.

Augment de la despesa corrent per l’encariment dels subministraments i la inflació
L’encariment dels combustibles i dels subministraments ha obligat l’equip de govern a augmentar la despesa d’aquestes partides respecte l’anualitat anterior. Unes altres partides incrementades son les de personal, que preveuen els increments salarials determinats pel govern espanyol per fer front a l’increment del cost de la vida.

 

Congelació d’impostos per tercer any consecutiu
Malgrat l’augment del preu d’alguns serveis, com ara el 8 % de la recollida de brossa porta a porta per part del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí ha optat per no revertir aquest cost a la població i, per tant, no s’ha augmentat aquest impost. També s’han congelat la resta de taxes i preus públics, tenint en compte la situació social actual.

 

Aposta per la sostenibilitat i eficiència energètica 
Gràcies a la implementació ja executada d’instal·lacions de plaques fotovoltaiques al Casal, a l’escola Martí Poch i a la Llar d’Infants Municipal, l’increment del preu de l’electricitat tindrà un impacte menor en les despeses del pressupost municipal. En aquesta aposta de l’equip de govern per la millora energètica cal sumar-hi que la meitat de l’enllumenat públic és LED, la qual cosa permet un estalvi considerable d’energia.

 

Priorització del projecte de connexió a la xarxa d’aigua del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) i de la millora de la xarxa d’aigua potable

Degut a la situació actual de manca d’aigua al municipi, dos dels projectes amb més dotació econòmica del pressupost 2023 tenen per objectiu posar fi a aquesta situació. Per una banda, tal com ja s’ha explicat recentment, l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí va haver de sol·licitar una nova valoració econòmica del projecte de construcció del ramal del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) perquè la licitació realitzada al març de 2022 va quedar deserta a causa de l’encariment dels preus dels materials. L’import actualitzat del projecte ascendeix a gairebé 2 milions d’euros.

Pressupost 2022


L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí presenta un pressupost municipal de més 7 milions d’euros per a l’any 2022.  Aquest augmenta un 8% respecte el de l’any anterior sense augmentar la pressió fiscal a la ciutadania.

Des de les regidories s’ha treballat per a que l’impacte que suposa la desaparició de l’ingrés de l’IBI provinent de l’AP-2 que, l’any 2021, ascendia a gairebé 120.000 euros, es compensi amb ingressos provinents d’altres administracions. En aquest sentit, més del 43% dels ingressos dels nous comptes provenen de subvencions externes. Aquest plantejament de l’Equip de Govern ha permès poder congelar els impostos a la ciutadania, igual que en l’anterior anualitat.

Pel que fa als ingressos destaquen la subvenció nominativa de 500.000 euros de Diputació de Tarragona per a la construcció del ramal del CAT i la subvenció de gairebé 100.000 euros de l’Agència Catalana de Residus per a la millora de camins. A més a més, en relació als ingressos propis, augmenten significativament aquells derivats de l’activitat cultural i turística als equipaments municipals, que al 2020 i 2021 s’havien vist afectats per la pandèmia de la COVID19.

Pel que fa a les despeses, es destaca l’import del capítol 6, corresponent a inversions reals, que augmenta un 5,90%, de 2.594.000,74 a 2.756,530,42 euros. Les principals actuacions que es finançaran pertanyen als àmbits de gestió de l’aigua, millora de carrers, camins i espais públics, actuacions en l’àmbit de la sostenibilitat i millores en equipaments esportius, culturals i parcs infantils.

Pressupost 2021


L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí té un pressupost de 6,8 milions d’euros per aquest 2021, és el pressupost més elevat de la història del municipi i significa un 40% més del pressupost del 2020, tot i que s’han congelat els impostos. Això és possible ja que un 47% del pressupost del 2021 prové de subvencions.

D’aquest pressupost en destaca la connexió d’aigua del CAT, les inversions derivades dels efectes de la riuada del 2019, l’augment en les partides socials, la redacció de projectes i les accions cap al canvi de model energètic.

Poden trobar els imports de cada àmbit al vídeo explicatiu del pressupost 2021 de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí, on també s’hi destaca una actuació de cada secció.

Pressupost 2020