Carpeta Ciutadana

Què és la Carpeta Ciutadana?

La Carpeta Ciutadana és un nou entorn de comunicació entre l’ajuntament i la ciutadania. Cada usuari o usuària pot definir la Carpeta amb els temes que siguin del seu interès, pot veure les seves dades d’empadronament i els seus tributs, i realitzar gestions sense haver de desplaçar-se a les dependències municipals.

Per tal de poder accedir-hi  i/o fer un tràmit:

  1. Cal tenir instal·lades les claus públiques de l’Agència Catalana de Certificació (CATCert) per tal de poder entrar al web de forma segura. Si disposeu de l’idCat, ja les tindreu instal·lades. Si no és així, descarregueu-les i instal·leu-les ara.
  2. Per poder identificar-se, cal tenir un dels següents certificats electrònics: el DNI-e, l’idCat (emès per CATCert), el certificat d’identitat de persona física o el certificat de persona jurídica en l’àmbit tributari, ambdós emesos per la Ceres Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda (FNMT – RCM).