L’Espluga de Francolí augmenta els impostos i taxes per al 2024 per fer front al pla de sanejament i compensar la despesa municipal

Per tal de fer front a la inflació i compensar la despesa municipal, a partir d’aquest 2024, l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí durà a terme un seguit de modificacions dels impostos municipals. Entre les ordenances que s’actualitzen en destaca l’increment de l’IBI i l’ICIO, a més a més, de les taxes de recollida de residus, la tarifa de l’aigua i l’ordenança fiscal reguladora de l’IAE.

 

Després de 3 anys consecutius de congelacions dels principals impostos i taxes, l’equip de govern de l’Espluga de Francolí ha presentat aquest dijous al matí la proposta de noves ordenances fiscals per al 2024. Amb aquesta mesura, obligada en part pel que recull el mateix pla de sanejament, pla que té per objectiu reconduir la situació econòmica, s’augmentaran els ingressos municipals provinents d’impostos, taxes i preus públics en un 10%.

 

La proposta de noves ordenances preveuen un augment del 0,8066 al 0,9 de l’Impost de Béns Immobles (IBI), aquest increment s’ha fet basant-se en el pla de sanejament que el ple municipal va aprovar el passat setembre. L’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) s’apuja un 10%, això si, es mantenen les mateixes bonificacions. Un altre dels tributs que puja és la plusvàlua, un impost que es paga en casos concrets, com la compravenda d’un edifici. Serà un 8,58% més elevada sobre el coeficient que s’aplica.

 

Noves bonificacions en l’IAE per a afavorir la implantació d’empreses i el treball estable

 

L’impost d’activitats econòmiques (IAE) serà un altre dels quals s’incrementa i que només s’aplicarà a aquelles empreses que facturen més d’1 milió d’euros anuals. D’aquesta forma, s’han creat dues zones, una per activitats ubicades en sòl industrial i una altra que engloba tot el municipi excepte la zona industrial. En la primera zona (municipi en general) augmenta un 3,37% i la segona industrial un 13,64%. Tot i la creació d’aquests dos sectors i l’augment en l’IAE s’introduiran bonificacions amb l’objectiu de contribuir a l’impuls econòmic de la localitat, afavorint la implantació de noves empreses i la creació de llocs de treball.

 

D’una banda, per inici d’activitat a la localitat, el consistori aplicarà a les empreses una bonificació de l’impost del 50% durant els 5 primers anys d’activitat. Per altra banda, s’aplicarà una bonificació per creació d’ocupació del 25% de la quota tributària, per aquelles empreses que hagin incrementat la mitjana de la seva plantilla de treballadors amb contracte indefinit durant el període impositiu immediat anterior al de l’aplicació de la bonificació, en almenys 5 treballadors. En la mateixa línia també s’aplicarà una bonificació del 25% a les empreses que, almenys, generin el 75% de l’energia elèctric que consumeixen. Les darreres bonificacions regulades estableixen una bonificació del 25% per les empreses que imposin un pla de transport pels treballadors o bé que traslladin les seves instal·lacions situades en el municipi a la Zona 2, a la zona industrial.

 

Es reformulen de nou les tarifes de l’aigua, ara, associades a l’aportació d’aigua amb camions cisterna

 

A causa de la sequera, l’Ajuntament s’ha vist obligat novament ajustar l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua. A partir del trimestre vinent, la taxa de l’aigua variarà segons l’aportació d’aigua amb camions cisterna. En aquest cas, per fer front a les despeses del transport de l’aigua, el consistori aplicarà tres tipus de tarifes segons el grau de dependència d’aigua externa que tingui el municipi: 0, 1 o 2. Com més gran sigui aquesta aportació d’aigua, els usuaris i les empreses més hauran de pagar, ara bé, l’increment de tarifa serà més notori en els trams més alts de consum.

 

A partir dels 7.000m³ d’aigua aportada externa, s’aplicarà la tarifa de grau 1, i a partir dels 16.500m³ s’aplicarà la tarifa de grau 2. Amb aquestes noves tarifes l’Ajuntament vol que l’aportació de l’aigua sigui cofinançat entre el consistori, l’Agència Catalana de l’Aigua i també els usuaris i empreses del municipi. Per altra banda, l’increment serà més notable a la tarifa industrial i no tant a la tarifa per usos domèstics, de totes maneres l’increment de tarifa serà més pagaran més els que més gastin, siguin usuaris o bé empreses.

 

Increment equivalent a l’IPC

 

A causa del context inflacionista s’ha proposat augmentar un 3,5%, equivalent a la previsió de l’IPC d’enguany, les tarifes de la resta de taxes amb l’objectiu de no augmentar la bretxa entre ingrés i cost dels serveis. En aquest cas s’incrementarà les taxes d’expedició de documents, les llicències urbanístiques, les llicències d’activitats, les del cementiri municipal, la dels vehicles abandonats, la d’ocupacions de Via Pública (obres, taules, parades, banderoles), la veu pública, la de vehicles pesants i els preus públics del lloguer de material i espais municipals.

 

Pel que fa a la taxa d’escombraries, s’augmentarà un 5% per compensar l’increment del cost del servei que ha aplicat el Consell Comarcal de la Conca, que és qui el gestiona. Una altra taxa que es veurà afectada és la del clavegueram que augmenta al doble, passarà de 3,15 a 6,30 euros trimestrals, per tal de poder finançar el manteniment de la xarxa d’aigües residuals, una xifra que s’ha harmonitzat amb altres municipis de la comarca. Durant aquest proper any el preu públic per als punts de càrrega al municipi de vehicles elèctrics també s’encarirà passant de 0,30 €/kWh a 0,45 €/kWh, el mateix import que els punts de càrrega del municipi veí de Montblanc.

 

Tota la resta d’impostos i taxes mantenen al mateix tipus impositiu dels darrers anys, i per tant no es modifiquen: Impost de Circulació de Vehicles quant a impostos i pel que fa a taxes, es mantenen: guals, llar d’infants, entrades de la piscina, serveis de subministrament, Escola Municipal de Música de l’Espluga i l’estacionament de vehicles a la Zona Blava.

 

La proposta de modificació de les ordenances fiscals per al 2024 l’han presentat aquest dijous al matí en roda de premsa l’alcalde de l’Espluga de Francolí, Josep M. Vidal, la regidora d’Hisenda, Mar Gili, i el regidor de Serveis Municipals, Xavier Rosell. Les ordenances fiscals s’aprovaran aquesta tarda en el ple ordinari del mes d’octubre i serà el pas previ a la confecció del pressupost municipal per al 2024. Actualment, l’Equip de Govern està acordant amb l’oposició les tarifes de l’aigua.