L’Espluga de Francolí aprova l’ordenança que regula els usos de l’aigua en situació de sequera

El ple de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí va aprovar per unanimitat l’ordenança reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera que permet adoptar, en períodes declarats en situació de sequera, mesures adreçades a assegurar l’estalvi d’aigua. El text de l’ordenança, consensuat entre els grups de Som Espluga i Junts per l’Espluga, s’ha confeccionat a partir del model de normativa que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i l’Associació Catalana de Municipis (ACM) han posat a disposició dels ajuntaments catalans. El text està ara en exposició pública abans de la seva aprovació final.

 

En aquest sentit, l’ordenança permet establir limitacions particulars en l’ús de l’aigua per a abastament de la població, regulant, delimitant, fixant un límit o inclús prohibint l’ús de l’aigua per a l’abastament de la població per l’ompliment i reompliment de piscines, reg de jardins, zones verdes i horts, o neteja de vehicles, sense perjudici de la necessitat del manteniment de les condicions higièniques i sanitàries adients. També permet reduir percentualment el consum d’aigua i/o limitar les dotacions d’aigua per a usos domèstics i no domèstics, reduir la pressió de la xarxa d’abastament d’aigua en situacions temporals, fer talls temporals durant l’estat d’emergència, entre altres.

 

Aquesta ordenança també contempla infraccions administratives a qualsevol acció o omissió que vulneri les mesures i limitacions adoptades en aplicació de la normativa, quantificant en sancions de fins a 750 € les infraccions lleus, d’entre 751 i 1.500 € les greus, i de 1.501 a 3.000 € les molt greus.

 

En paral·lel a l’aprovació d’aquesta ordenança, es realitzarà una revisió dels consums del 3r i 4t trimestre del 2023 per detectar si hi ha hagut consums excessius. Totes aquelles persones amb consums fora dels paràmetres establerts seran notificades, reforçant així la conscienciació sobre la necessitat de preservar aquest recurs essencial.

 

El consistori continua treballant per baixar la dependència dels camions cisterna connectant nous pous, amb la connexió del CAT que es preveu que les obres comencin durant aquest mes de febrer i millorant la xarxa de distribució de la Urbanització Carreras.