L’Espluga de Francolí afronta l’episodi de sequera amb diverses actuacions

L’Espluga de Francolí és un dels municipis on la sequera afecta els aqüífers municipals i des del mes d’agost s’estan fent restriccions en el consum d’aigua de boca. En anys anteriors, ja s’havien patit talls en els subministrament d’aigua del municipi però de forma més puntual, ja que la situació no havia arribat a ser tan crítica. En els darrers mesos s’han arribat a fer, puntualment, talls de subministrament d’aigua de boca durant el dia però actualment es mantenen de nit (de 22h a 7h). Davant aquesta situació, l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí està duent a terme una serie d’accions per poder fer una gestió el més eficient possible de l’aigua al municipi. Per exemple, cal recordar que el pressupost municipal per al 2023, de cada deu euros, en destina més de set a inversions relatives a l’aigua.

 

PROVEÏMENT D’AIGUA A TRAVÉS DE CAMIONS CISTERNA

Fins a la data s’han invertit 400.000 euros per assegurar l’aigua de boca en l’episodi de sequera. Ens els moments més crítics s’han arribat a fer 15 viatges al dia. Actualment s’estan fent 20 viatges setmanals. A dia d’avui, l’Ajuntament manté els talls d’aigua en horari nocturn de dilluns a divendres.

 

MILLORES PUNTUALS EN LA XARXA

S’han realitzat algunes millores en la xarxa, com ara el canvi d’algunes vàlvules i la reducció de la pressió. Aquestes actuacions han permès que els talls provoquin menys fuites d’aigua. Durant l’episodi difícil d’aquesta sequera, entre el novembre i el desembre, s’han reparat moltes fuites, sobretot a la urbanització Carreras, que és la zona que concentra més metres de canalització antiga.

 

MILLORA DE LA XARXA EN BAIXA DE LA URBANITZACIÓ CARRERAS

Al mes de febrer, en el marc del Ple Municipal, es va aprovar el projecte executiu per a substituir gairebé 4.000 metres de tubs en mal estat. En el proper ple de març, que es celebrarà el proper dia 29, s’iniciaran els tràmits per a licitar aquesta obra que, està previst que s’inicii abans de l’estiu i que, a finals d’any ja s’hagi executat més de la meitat de l’actuació. Aquestes obres permetran, a mesura que es vagin executant, una millora progressiva del rendiment de la xarxa en baixa.

 

Aquestes obres estan finançades amb 500.000 euros d’una subvenció del Departament de la Presidència i que prové dels fons europeus i el cost del projecte es de 765.000 euros.

SUPERVISIÓ DE LES CAPTACIONS ACTUALS

Durant el mes de febrer es van iniciar els tràmits per revisar les captacions actuals de la xarxa i poder fer estudis d’aforaments i capacitats dels pous i els seus aqüífers. La supervisió no només es farà en pous municipals sinó també en un parell de pous privats per tal de tenir més informació del subsòl i poder optimitzar la infraestructura d’extracció, el règim de bombament i la xarxa. Amb això es vol captar més aigua per poder afrontar l’estiu amb millors condicions. L’estudi es fa a la falda de les muntanyes de Prades.

NOVES CAPTACIONS
Les dades resultants d’aquest estudi ens servirà per valorar la idoneïtat de la creació d’una o dues noves captacions. D’aquesta manera, la xarxa municipal disposarà de més pous que permetran obtenir més aigua pròpia. L’objectiu és poder posar en funcionament la nova captació a curt o mitjà termini i connectar-la a la xarxa municipal.

 

Per tal de finançar la possible nova captació, s’ha sol·licitat una subvenció de 90.000 euros a l’ACA.

ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE L’ESTALVI D’AIGUA
En el marc del ple municipal, a principis d’any, es va aprovar de manera inicial la proposta d’ordenança municipal sobre l’estalvi d’aigua. Aquesta normativa té com a objectiu que les noves construccions i les grans reformes incorporin mecanismes d’estalvi d’aigua com ara: la recollida d’aigües pluvials, el reaprofitament de les aigües sobrants de piscines, la reutilització d’aigües grises, la millora de la jardinera per vegetació amb menys necessitats hídriques, entre d’altres. Les mesures a aplicar van en funció de les característiques de les construccions: superfície construïda, superfície de zona enjardinada i superfície de piscina.

 

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE RECUPERACIÓ DE L’ANTIC DIPÒSIT DE SANT MIQUEL

L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí ja ha encarregat a la Diputació de Tarragona la redacció del projecte que ha de servir per recuperar l’antic dipòsit de Sant Miquel que servirà per emmagatzemar l’aigua provinent del ramal del CAT. Des d’aquest dipòsit es preveu una canalització directa a la zona industrial, per tal d’abastir a una part de la indústria directament amb aigua del CAT.

 

PROJECTE DE CONNEXIÓ AL RAMAL DEL CAT
L’esperat projecte de connexió al ramal del CAT ja s’ha aprovat definitivament. Va ser en el ple municipal del 9 de febrer d’aquest any, on es va aprovar amb la nova xifra de la inversió, 1.959.405,33, IVA inclòs i despes de direcció d’obra a banda. L’obra estarà finançada amb 500.000 euros provinents d’una subvenció nominativa de la Diputació de Tarragona. L’ens supramunicipal dotarà el seu pressupost amb aquesta partida amb la modificació de crèdit prevista per a finals de març. A més més, a inicis de març, l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí ha sol·licitat 1.200.740,28 € euros a l’Agència Catalana de l’Aigua. La resolució d’aquesta subvenció, prevista per finals d’estiu, serà el tret de sortida per inciar la licitació. Un cop licitada l’obra, es preveu que s’executi en el termini de 6 mesos, per tant, es preveu que a la tardor del 2024 l’Espluga de Francolí estigui connectada a l’aigua de l’Ebre.

 

L’HORITZÓ DE LA CREACIÓ D’UNA EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓ DE L’AIGUA

A la última Junta de Govern Local, celebrada aquest dimecres 22 de març, es va aprovar l’Oferta Pública d’Ocupació que, entre d’altres places, preveu la creació d’una plaça d’enginyeria tècnica en aigües. Amb la incorporació d’aquesta figura a la plantilla de l’Ajuntament, l’ens municipal començarà a dibuixar el que ha de ser l’empresa pública de gestió d’aigües que haurà de tenir personal i pressupost propi. L’objectiu és millorar la gestió pública de l’aigua i reinvertir en la infraestructura d’aigües els ingressos dels rebuts de l’aigua.

 

REDACCIÓ DEL PLA D’EMERGÈNCIA DAVANT LA SEQUERA

Amb tot això, també es preveu iniciar els tràmits per a la redacció del Pla d’Emergència davant la Sequera. Aquest pla ha de ser el protocol que ha de regir les actuacions i restriccions d’aigua en els futurs episodis de sequera. Hi ha la voluntat d’establir aquests criteris tècnics que han de servir per fer una gestió més estructurada no només en episodis de sequera sinó en els estadis previs. Per a la redacció d’aquest document es demanarà una subvenció al Departament d’Agricultura Acció Climàtica i Agenda Rural.