L’Ajuntament de l’Espluga obre nous processos selectius per cobrir les necessitats dels diferents serveis municipals

Amb la finalitat de cobrir necessitats concretes i prioritàries, l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí ha posat en marxa diversos processos selectius per a cobrir un total de tres noves borses de treball.

 

En concret es crearan tres borses diferents, dues places de personal funcionari de carrera i una de personal laboral fix. La primera d’elles per cobrir llocs de treball de serveis econòmics de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí com a tècnic/a mitjà/na; una altra per enginyer/a tècnic/a del Servei Municipal d’Aigües de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí; i una tercera com a tècnic/a superior de Turisme i Cultura de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí.

 

El procés selectiu que es posa en marxa és el de concurs-oposició i torn lliure. Per prendre part en les proves selectives serà necessari reunir les condicions que apareixen detallades a les bases.

 

Tècnic/a mitjà/na de serveis econòmics de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí: https://tuit.cat/a4Eoq

Enginyer/a tècnic/a del Servei Municipal d’Aigües de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí: https://tuit.cat/mf25g

Tècnic/a superior de Turisme i Cultura de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí: https://tuit.cat/2z1Wx

 

El termini per presentar les sol·licituds és el 13 de juny de 2023 per les persones que es vulguin presentar com a Tècnic/a Superior de Turisme i el 26 de juny de 2023 per l’enginyer/a Tècnic/a Servei d’Aigües i el Tècnic/a Mitjà/na Serveis Econòmics.

 

Per consultes, contacteu amb l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí al 977 870 227 (de dilluns a divendres de 9 a 13 h).