L’Ajuntament de l’Espluga obre la borsa d’habitatge social amb l’immoble municipal del carrer de les Parres i a futurs habitatges socials

Immoble municipal del carrer de les Parres

L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí obre la convocatòria de la borsa d’habitatge municipal en règim de lloguer social, una iniciativa que té l’objectiu de facilitar l’accés a un habitatge digne a aquelles persones i famílies que no poden accedir al mercat immobiliari. Ara com ara a la borsa només hi ha l’immoble municipal del carrer de les Parres, però s’anirà ampliant amb nous immobles a mesura que l’Ajuntament en vagi tenint de propis, per tant, la present convocatòria també servirà per als futurs habitatges. Les sol·licituds es poden enviar fins al diumenge 28 d’agost de 2022 o bé presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana o bé telemàticament per la seu electrònica. L’adjudicació de l’habitatge s’efectuarà a aquells que hagin presentat la seva sol·licitud de participació dins del termini, aplicant els barems indicats com la necessitat d’habitatge, les circumstàncies familiars i les econòmiques.

 

A finals del mandat 2015-2019, l’Ajuntament va aprovar unes bases, redactades amb el suport de l’àrea de Benestar Social del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, amb les quals es va obrir la
convocatòria per al lloguer del pis municipal ubicat al carrer de les Parres. A la convocatòria només es va presentar una unitat familiar, però no complia els requisits, per tant, la convocatòria va quedar deserta. Aquestes bases eren només per a la convocatòria que es va fer durant el 2019, així doncs per a tornar a obrir la convocatòria era necessària l’aprovació d’una ordenança.

 

Per tal de no trobar-se en la mateixa situació, en lloc d’unes bases s’ha aprovat una ordenança reguladora municipal que regularà totes les convocatòries que es facin pel que fa a lloguer social municipal.

 

El text d’aquesta nova ordenança és, en gran part, el de les bases inicials, però ha estat revisat i actualitzat per l’àrea d’Acció Social del Consell Comarcal i per la regidoria de Territori, Urbanisme, Mobilitat i Habitatge.

 

La regulació d’una borsa de lloguer social va en línia de les actuacions establertes en el Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge de l’Espluga de Francolí. L’ordenança regula els condicionants i els requisits que s’han de complir per a accedir a la borsa social, així com un llistat dels immobles municipals disponibles.

 

L’habitatge del carrer de les Parres disposa d’una superfície útil de 50 m² i compta amb una sala – menjador, cuina-rebost, bany complet i dues habitacions dobles. El preu del lloguer d’aquest pis està establert entre 100 i 250 euros, en funció l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) de la unitat familiar a qui s’adjudiqui el pis.