L’Ajuntament de l’Espluga i l’empresa Agrotècnica del Segrià expliquen en una reunió amb el veïnat de la Urbanització Carreras les obres de millora de la xarxa de distribució d’aigua potable

Reunió informativa a l'Auditori Carulla Font amb els veïnat de la Urbanització Carreras

L’alcalde de l’Espluga de Francolí, Josep M. Vidal; el regidor de Serveis Municipals, Xavier Rosell; i personal tècnic de l’Ajuntament, del Consell Comarcal de la Conca i de l’empresa Agrotècnica del Segrià SL es van reunir aquest dimecres amb el veïnat de la Urbanització Carreras per explicar-los les obres que s’iniciaran pròximament en aquesta zona del municipi i que permetran millorar la xarxa de distribució d’aigua potable, a més de reduir fuites.

 

Una setantena de persones es van desplaçar fins a l’auditori Carulla Font del Casal de l’Espluga per conèixer de primera mà les actuacions que s’han de realitzar als diferents carrers de la urbanització, així com les possibles afectacions de trànsit que poden comportar aquestes obres i la temporització de les diferents actuacions.

 

En la reunió informativa es va explicar que el projecte s’ha dividit amb 6 fases i que durant les obres hi haurà afectacions de trànsit de vianants a les voreres i de circulació i estacionament de vehicles. Els accessos amb vehicle a l’interior dels immobles restaran afectats mentre s’estigui treballant en el mateix carrer, amb avís previ. Les obres s’executaran amb 6 etapes per provocar les mínimes molèsties possibles. Cada etapa durarà entre 1 i 3 mesos. Tot i les afectacions generals que poden generar les obres, en el cas que algun veí o veïna tingués necessitats especials d’accés a l’habitatge o necessitats logístiques l’empresa que les executarà s’ha compromès a trobar una solució puntual per a cada cas especial.

 

Durant la reunió el veïnat va poder preguntar sobre els dubtes que hi havia referent a l’execució de l’obra, les afectacions i altres temes referent a aquests treballs. Tant l’Ajuntament com el personal tècnic va anar resolent aquestes qüestions perquè el veïnat tingués la informació necessària per conèixer com s’executaran les obres. Tot i així, abans d’iniciar cada fase, l’Ajuntament anirà informant a través de l’eÀgora, el pregó i les xarxes socials de les afectacions amb antelació.

 

Execució de les obres

Els primers treballs que ja està duent a terme l’empresa Agrotècnica del Segrià es basen en col·locar part de la xarxa provisional de tubs d’aigua per poder subministrar l’aigua potable a totes les cases. Paral·lelament, ben aviat i a la mateixa fase 1 se substituirà la canonada principal ubicada al carrer de l’Ermita, a més a més, d’instal·lar diferents arquetes de comptadors.

 

La segona fase de les obres es començarà a substituir les canonades d’aigua potable als carrers C/Montsià, C/Segrià, C/Tarragonès, C/ Alt Camp i C/ Ermita, tanmateix, ja es col·locaran tubs provisionals aeris en un altre sector.

 

La tercera fase seguirà la dinàmica de la segona i se substituiran les canonades de fibrociment per canonades de polietilè en el C/Segrià, C/Tarragonès, C/ Alt Camp i C/Ermita. Per altra banda, es realitzarà la instal·lació provisional en el sector nord i oest de la urbanització.

 

L’etapa quatre del projecte es basa a canviar les canonades del C/Doctor Joan Farré, C/ Segrià Nord, C/ Noguera, C/ Anoia i Avinguda Lluís Companys. En cada etapa el que es durà a terme és un fresat del paviment, després s’excavarà una rasa, s’instal·larà la nova xarxa d’aigua i de seguit es durà a terme el rebliment de les rases i la reposició de voreres. Un cop hi hagi la instal·lació nova acabada en cada carrer també es retiraran els tubs provisionals.

 

La cinquena fase servirà per canviar les canonades del C/ de l’Ermita, C/ Garrigues i C/ de la Segarra. La sisena i última etapa s’instal·larà la nova xarxa d’aigua potable al C/ Garrigues i C/ de la Segarra i es pavimentaran totes les rases.

 

Respecte a la xarxa d’abastament d’aigua potable se substituiran les canonades actuals per 3.800 metres de tubs de diferents diàmetres, així com les vàlvules de maniobra necessàries per al correcte funcionament i manteniment de la xarxa i s’actuarà en 150 escomeses d’aigua per connectar els abonats.

 

Les obres, que seran executades per l’empresa Agrotècnica del Segrià SL, tenen un període màxim d’execució d’onze mesos i un pressupost de 758.068,05 euros, IVA inclòs. L’obra es finançarà amb 500.000,00 del fons Next Generation i 258.068,05 euros amb fons propis de l’Ajuntament, sense contribucions especials.