L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí presenta un pressupost municipal de més de 8 milions d’euros per a l’any 2023

Aquest dijous 29 de desembre l’Equip de Govern de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí portarà al Ple Municipal la proposta de Pressupost Municipal 2023 per a la seva aprovació, amb un import total que ascendeix a 8.310.330,20 euros. L’increment respecte el pressupost de l’any anterior és de gairebé un 14 %, provinent majoritàriament de l’increment de dotació dels capítols d’inversió i despesa corrent.

 

Augment de la despesa corrent per l’encariment dels subministraments i la inflació
L’encariment dels combustibles i dels subministraments ha obligat l’equip de govern a augmentar la despesa d’aquestes partides respecte l’anualitat anterior. Unes altres partides incrementades son les de personal, que preveuen els increments salarials determinats pel govern espanyol per fer front a l’increment del cost de la vida.

 

Congelació d’impostos per tercer any consecutiu
Malgrat l’augment del preu d’alguns serveis, com ara el 8 % de la recollida de brossa porta a porta per part del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí ha optat per no revertir aquest cost a la població i, per tant, no s’ha augmentat aquest impost. També s’han congelat la resta de taxes i preus públics, tenint en compte la situació social actual.

 

Aposta per la sostenibilitat i eficiència energètica 
Gràcies a la implementació ja executada d’instal·lacions de plaques fotovoltaiques al Casal, a l’escola Martí Poch i a la Llar d’Infants Municipal, l’increment del preu de l’electricitat tindrà un impacte menor en les despeses del pressupost municipal. En aquesta aposta de l’equip de govern per la millora energètica cal sumar-hi que la meitat de l’enllumenat públic és LED, la qual cosa permet un estalvi considerable d’energia.

 

Priorització del projecte de connexió a la xarxa d’aigua del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) i de la millora de la xarxa d’aigua potable

Degut a la situació actual de manca d’aigua al municipi, dos dels projectes amb més dotació econòmica del pressupost 2023 tenen per objectiu posar fi a aquesta situació. Per una banda, tal com ja s’ha explicat recentment, l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí va haver de sol·licitar una nova valoració econòmica del projecte de construcció del ramal del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) perquè la licitació realitzada al març de 2022 va quedar deserta a causa de l’encariment dels preus dels materials. L’import actualitzat del projecte ascendeix a gairebé 2 milions d’euros.

 

El finançament del 2023 d’aquest projecte prové d’una subvenció nominativa de la Diputació de Tarragona de 500.000 euros i d’una nova subvenció de l’ACA que previsiblement es resoldrà durant l’estiu. Amb els imports de les dues subvencions es preveu cobrir la totalitat de l’obra.

 

Per altra banda, l’Ajuntament va rebre un ajut Next Generation per substituir les canonades de la xarxa d’aigua potable de la Urbanització Carreras, que és la zona on es detecten més fuites i incidències. La finalitat d’aquesta actuació és la d’incrementar l’eficiència de la xarxa per optimitzar l’ús de l’aigua de boca substituint 3.500 metres de xarxa. Aquesta inversió està valorada en un total 765.647,96 euros, dels quals 500.000 euros estan subvencionats amb fons europeus.

 

Altres actuacions previstes en aquest àmbit són la millora del bombament del pou de la Biela, que es realitzarà amb una subvenció de Transició Energètica i Acció Climàtica de la Diputació de Tarragona, entre d’altres.

 

Altres projectes a destacar

Els comptes municipals per aquest 2023 mostren la continuïtat d’alguns projectes del mandat, com ara: subvencions destinades a la ciutadania per a rehabilitar habitatges i incorporar-los a la borsa comarcal, dinamització comercial, activitats culturals per a tots els públics, inversions per a la modernització del Teatre del Casal i actuacions per donar a conèixer els gravats paleolítics de la Cova de la Font Major. En els àmbits educatiu i social es continuaran oferint activitats i serveis d’acompanyament adequades a les diferents franges d’edat.