L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí presenta un pressupost municipal de més 7 milions d’euros per a l’any 2022

Aquest dijous 9 de desembre l’Equip de Govern de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí portarà al Ple Municipal la proposta de Pressupost Municipal 2022 per a la seva aprovació, amb un import total que ascendeix a 7.297.000,99 euros. Des de les regidories s’ha treballat per a que l’impacte que suposa la desaparició de l’ingrés de l’IBI provinent de l’AP-2 que, l’any 2021, ascendia a gairebé 120.000 euros, es compensi amb ingressos provinents d’altres administracions. En aquest sentit, més del 43% dels ingressos dels nous comptes provenen de subvencions externes. Aquest plantejament de l’Equip de Govern ha permès poder congelar els impostos a la ciutadania, igual que en l’anterior anualitat.

Pel que fa als ingressos destaquen la subvenció nominativa de 500.000 euros de Diputació de Tarragona per a la construcció del ramal del CAT i la subvenció de gairebé 100.000 euros de l’Agència Catalana de Residus per a la millora de camins. A més a més, en relació als ingressos propis, augmenten significativament aquells derivats de l’activitat cultural i turística als equipaments municipals, que al 2020 i 2021 s’havien vist afectats per la pandèmia de la COVID19.

Pel que fa a les despeses, es destaca l’import del capítol 6, corresponent a inversions reals, que augmenta un 5,90%, de 2.594.000,74 a 2.756,530,42 euros. Les principals actuacions que es finançaran pertanyen als àmbits de gestió de l’aigua, millora de carrers, camins i espais públics, actuacions en l’àmbit de la sostenibilitat i millores en equipaments esportius, culturals i parcs infantils.

En l’àmbit de Territori, el pressupost 2022 té prevista una partida per a la finalització de la redacció del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM), que actualitzarà els plans d’emergència locals (INUNCAT, NEUCAT, INFOCAT, VENTCAT etc.)

A l’àrea Urbanisme destaca la remodelació del carrer Joan Maragall, que consistirà en la millora de la urbanització del carrer i la incorporació com a espai públic de la zona intermitja entre la piscina i la vorera, actualment en desús. Aquesta actuació tindrà un cost de 217.560,01 euros i es finançarà, en part, amb 120.000 euros de la subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) del Govern de la Generalitat.

Arran de la redacció del Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge (PAMH), s’ha previst la incorporació d’una partida per a una nova línia de subvencions destinada als particulars i orientada a la rehabilitació d’habitatges. Per aquesta anualitat es preveu una despesa de 30.000 euros per iniciar aquest programa.

Quant a Mobilitat, es duplica l’import de la partida de senyalització, amb una dotació total de 20.000 euros, per dur a terme les primeres actuacions del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, que s’està elaborant amb participació ciutadana.

Pel que fa a l’àrea d’Esports el pressupost inclou la remodelació de la piscina municipal, una acció que es calcula que pot tenir un cost de 270.000 euros. Actualment, des dels serveis tècnics del Consell Comarcal, s’està redactant el projecte executiu d’aquesta obra. Aquesta intervenció suposarà un salt qualitatiu de les condicions de seguretat d’ús per a totes les persones usuàries de la piscina, l’actualització de les instal·lacions i una millora en l’eficiència de la gestió de l’aigua.

Una de les apostes de l’Equip de Govern és fer incidència en les qüestions de civisme. En aquest sentit, des de la regidoria de Ciutadania s’impulsaran diverses campanyes temàtiques de conscienciació, fent incís en els excrements d’animals de companyia a la via pública, els sorolls nocturns al carrer i en l’ús inadequat de papereres i contenidors.

En l’àrea de Salut, els comptes del 2022 preveuen dotar el cotxe de Vigilància Municipal amb un desfibril·lador portàtil, en la línia de seguir treballant per ser un municipi cardioprotegit.

Des de la regidoria d’Igualtat es continuarà apostant per activitats i formacions engegades durant aquest mandat, consolidant la partida prevista.

Les partides de l’àrea de Cultura reflecteixen l’aposta per una programació cultural estable amb propostes per a totes les edats, donant continuïtat i reforçant l’aposta pel cicle d’espectacles familiars Casalet Kids, un nou cicle de concerts coliderat amb l’Escola Municipal de Música i la consolidació de la proposta de Cinema Gaudí.

Pel que fa a la Fira de Sant Vicenç – El foc el nostre origen, s’incrementa la dotació. Un import que permetrà desenvolupar l’edició de l’esdeveniment del 2022 i començar el Pla Estratègic Firal 2023-2025, per reforçar el nou enfocament d’aquest esdeveniment comercial, cultural, festiu i turístic.

En l’àrea de Comerç es contempla destinar 21.000 euros a dinamització comercial i impuls empresarial que, sumats als 8.000 euros del projecte EVArt consoliden l’aposta d’acompanyament al comerç local i la implementació d’accions derivades del Pla d’Impuls Comercial.

En relació a les TIC, i amb voluntat de finalitzar la connexió amb fibra òptica de tots els equipaments municipals a través d’una xarxa pública, el pressupost preveu diverses inversions en aquest sentit.

En l’àmbit d’Educació, es destaca una dotació total de 19.000 euros per a manteniment i inversió a l’Escola Martí Poch. De les actuacions que es contemplen se’n destaca pintar una part del centre educatiu i desenvolupar el projecte de renaturalització del pati de l’escola.

Des d’Acció Social es contempla una partida de 10.000 euros per Càritas per facilitar l’adquisició i repartiment d’aliments i permetre també la cobertura d’altres necessitats socials de la ciutadania tenint en compte l’impacte de la pandèmia. Com a novetat, enguany es gestionarà a través d’un conveni entre l’entitat i l’Ajuntament.

Pel que fa a Participació Ciutadana per aquest 2022 es preveu la digitalització dels processos participatius, una acció que es considera imprescindible per incentivar la participació en els pressupostos participatius, en els quals es podrà votar de manera física o digital.

Des de la regidoria de Serveis Municipals s’ha contemplat l’increment de gairebé un 30% en la partida de manteniment de la xarxa d’aigua per millorar-ne l’eficiència i una dotació de 25.000 euros per a les inversions necessàries de control de l’aigua amb l’objectiu de fer un seguiment dels consums en temps real i així detectar possibles fuites.

Una de les apostes d’aquest pressupost és l’increment destacat de la partida d’arranjament de diversos camins que ascendeix  a 130.000 € i que per exemple permetrà millorar el camí que uneix les carreteres de Senan amb Blancafort, entre d’altres.

Amb la voluntat de seguir avançant cap a un municipi energèticament autosuficient, des de la regidoria de Sostenibilitat es contempla una partida de 86.000 euros que permetrà instal·lar plaques fotovoltaiques d’autoconsum a l’edifici municipal del Casal. Aquesta intervenció es preveu finançar amb fons de la Diputació de Tarragona i LEADER.

Una de les accions més destacades en l’àmbit de Medi Ambient és la inclusió al pressupost d’una partida exclusivament per la millora de parcs infantils i jardins, que ha de permetre adecentar, sobretot, les zones de joc del municipi. En aquest àmbit també s’inclou una partida per al control de colònies d’animals.

De l’àmbit de Turisme en destaca un augment de la inversió, que anirà destinada a la nova zona d’autocaravanes, i també la continuïtat de la partida per gestionar les accions derivades de la troballa arqueològica dels gravats paleolítics a les Coves de l’Espluga, dotada amb 18.000 euros. Pel que fa al Patronat de Turisme es preveu redactar, durant el 2022, el Pla Estratègic de Turisme.

En Comunicació i Transparència, després d’haver creat la nova imatge corporativa de l’Ajuntament, s’ha inclòs una partida de retolació que permetrà dur a terme algunes accions per seguir implementant la marca, com ara la retolació de vehicles municipals. Els comptes també inclouen la renovació de la pàgina web Turisme Espluga.

Seguint les directrius de la nova legislació per la reducció de la temporalitat a l’administració pública, des de Règim Intern s’ha dotat el pressupost amb l’import necessari per iniciar els processos obligatoris d’estabilització de la plantilla.

Des de l’àrea de Promoció Econòmica s’ha sol·licitat la redacció del projecte tècnic per la transformació de l’espai de la cooperativa en un espai coworking i de foment de l’emprenedoria. Com que la remodelació d’aquest espai depèn del trasllat de diferents serveis municipals, en aquest pressupost s’han dotat les partides per poder-ho fer efectiu.

Des de la regidoria d’Hisenda s’ha treballat de manera coordinada amb les altres regidories de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí per elaborar un pressupost que augmenta un 8% respecte el de l’any anterior sense augmentar la pressió fiscal a la ciutadania.