L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí presenta un pressupost de 8,4 MEUR per a l’any 2024 condicionat pel Pla de Sanejament

L’alcalde de l’Espluga de Francolí, Josep M. Vidal, i la regidora d’Hisenda, Mar Gili, han presentat aquest dilluns a la tarda en roda de premsa els pressupostos municipals per al 2024 que l’equip de govern portarà a aprovació en el proper ple municipal del dijous 21 de desembre. El pressupost, condicionat pel Pla de Sanejament, arriba als 8.467.772,61 €, incrementat un 1,90% respecte a l’any 2023.

 

Des del govern municipal es defineix aquest pressupost com a exhaustiu, real i sostenible. Aquests comptes inclouen l’increment de taxes i impostos, aprovats el passat mes de novembre, que permeten mantenir la sostenibilitat econòmica de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí, en aplicació del Pla de Sanejament aprovat el 2023. La xifra total d’ingressos és superior al total de despeses: 8.549.471,15 €, per tal de compensar els 81.698,55 negatius del tancament de l’exercici pressupostari del 2022.

 

Del pressupost per a l’any 2024 en destaquen les inversions que s’han inclòs, entre les quals la més quantiosa serà la construcció del ramal del CAT que aquesta inversió ascendeix a 1.619.343,24 euros, la major part finançada amb subvencions. A causa de la situació actual de manca d’aigua, al municipi també s’han previst inversions per millorar la xarxa municipal, on destaquen les partides per completar les obres de renovació de la xarxa d’aigua de la urbanització Carreras i també s’han previst dur a terme altres actuacions en la xarxa municipal en cas de poder canviar la destinació de la subvenció del PUOSC.

 

Quant a inversions, també es duran a terme diverses actuacions per millorar l’equipament museístic de les Coves de l’Espluga per un valor total de 160.000 euros, gràcies a la subvenció de jaciments arqueològics del Departament de Cultura i l’obra de consolidació estructural de l’immoble del carrer Castell número 1 que costarà 110.000 euros, però bona part, 80.000 euros, seran finançats a través de la Diputació de Tarragona. Aquesta intervenció té com a objectiu garantir la seguretat estructural de l’edifici. A més a més, també es milloraran una sèrie de camins amb una inversió de 90.000 euros, aprofitant la subvenció de l’ACR destinada a utilitzar àrid reciclat en aquestes millores.

 

Pel que fa a les despeses, des de l’Ajuntament subratllen que el pressupost municipal del 2024 experimenta ajustos notables en les despeses de personal, que es deriven principalment del conveni col·lectiu de l’Ajuntament del 2022. Aquests ajustos inclouen la incorporació completa de les despeses de les noves places, l’actualització de la Relació de Llocs de Treball i la Plantilla de Personal. De la mateixa manera, s’ha fet una planificació i revisió detallada de les despeses corrents en béns i serveis. Els ajustos destacats inclouen l’increment del rènting de vehicles per a la Brigada Municipal per substituir vehicles obsolets i la reducció de l’import en obres de manteniment externes, prioritzant l’ús de personal municipal.

 

En sintonia amb les mesures adoptades recentment, la partida destinada a les llums de Nadal ha experimentat una reducció significativa, passant de 10.000 euros a 1.000 euros. Aquesta disminució es mantindrà durant l’any, amb la possibilitat de recuperar l’import anterior en funció de l’evolució de les circumstàncies. A més, s’ha efectuat una reducció global del 10% en les partides de Cultura, Festes, Fires, Comerç, Igualtat, Ciutadania i Esports. Això s’ha aconseguit gràcies a l’increment de les subvencions destinades a finançar aquestes àrees, permetent una disminució del cost total per a l’Ajuntament. Es concreta amb aquestes mesures:

– En el cas de Cultura i Festes, s’ha reduït la despesa un 2,5%, però amb l’increment de les subvencions, s’estalviaran gairebé 30.000 euros per a l’Ajuntament.

– Pel que fa a Fires, Comerç i Promoció Econòmica, s’ha assolit una disminució del 17,5% en la despesa i una baixada del 15% en l’aportació de fons propis, generant un estalvi superior als 8.000 euros.

– En el cas de les partides de campanyes i activitats de Ciutadania, Igualtat i Esports, s’ha reduït la despesa en un 48%, amb un estalvi de més de 17.000 euros gràcies als nous imports de subvencions.

Aquestes mesures ha de permetre a l’Ajuntament reduir la càrrega financera en gairebé 55.000 euros per a activitats de diverses àrees, mantenint un equilibri ajustat entre la reducció de la despesa i l’increment substancial de la part subvencionada.

 

En un esforç per reduir les despeses de l’àrea política, s’han implementat diverses mesures significatives. S’ha aplicat una reducció del 70% en les despeses per atencions protocol·làries i s’ha modificat la naturalesa de la partida destinada als lots de Nadal, eliminant-ne la percepció pels regidors i regidores. A més, s’ha reduït en més d’un 50% la partida de transferències als grups polítics en base a la seva representació al plenari municipal. En relació amb els sous dels càrrecs electes de l’equip de govern els imports es mantenen congelats des del 2019, tenint en compte els actuals condicionants financers de l’Ajuntament.

 

En aquest mateix objectiu d’estalvi, a dia d’avui comença a donar resultat l’aposta de l’equip de govern en l’actual política energètica municipal: l’adquisició d’electricitat municipal a la Central de Compres de l’ACM, l’ús de tecnologia LED en un 55% de l’enllumenat públic i així com l’aposta per les instal·lacions de plaques fotovoltaiques en equipaments municipals (Casal, Llar Municipal i Escola Martí Poch). La suma d’aquestes actuacions permet que les partides destinades a despesa elèctrica del 2024 puguin reduir-se un 32%, generant un estalvi de més de 90.000 euros.

 

Un altre ajust destacat en aquest pressupost és l’increment considerable en la previsió de la despesa de subministrament d’aigua, passant de 35.000 euros a 443.000 euros. Aquesta adaptació s’ha realitzat considerant la nova tarifa d’aigua i les previsions de l’aportació d’aigua mitjançant camions cisterna, així com la culminació esperada de l’obra del ramal del CAT. Per calcular aquesta despesa, també s’ha tingut en compte el mateix escenari d’ingressos pel preu d’aquest subministrament: dos trimestres molt crítics, un trimestre crític i un de bo, pel que fa a la dependència de necessitat hídrica externa.

 

L’Ajuntament reafirma el compromís de l’equip de govern amb les entitats, ja que la partida destinada a les subvencions d’entitats s’ha duplicat per tal de poder convocar dues edicions: la pendent del 2023 i la programada per al 2024. En aquest àmbit també s’han consolidat convenis existents i s’han formulat nous convenis com per exemple el conveni amb l’associació Petjades, un nou conveni que implica que l’entitat assumirà les esterilitzacions dels gats de les colònies felines, una tasca que fins ara gestionava directament l’Ajuntament. A més a més, s’han inclòs tres nous convenis que reflecteixen l’interès de l’equip de govern en col·laborar amb les associacions espluguines. Aquests nous acords comprenen el conveni amb el Casal, el conveni per a la col·laboració econòmica amb el festival “No Callarem” i el conveni amb l’Espluga Audiovisual per a la celebració del 40è aniversari de l’Espluga FM Ràdio.

 

En el pressupost del 2024 s’ha incrementat de manera significativa la partida d’altres despeses de funcionament, passant dels 20.000 euros als 50.000 euros. Aquest ajust suposa disposar d’una reserva total superior als 80.000 euros destinats a imprevistos o contingències. D’aquesta manera, l’Ajuntament tindrà una reserva financera prudencial, essencial per afrontar situacions imprevistes sense comprometre les altres àrees o partides pressupostàries.

 

Al mateix temps, diverses partides han quedat pràcticament a zero, mantenint-se obertes per a possibles intervencions en cas d’ingressos addicionals com ara subvencions. Aquestes partides amb dotació gairebé nul·la inclouen aspectes com expropiacions, inversió en habitatges socials, enderrocs, adquisició d’equips per als vigilants municipals, càmeres de videovigilància, retolació institucional, memòria històrica, instal·lació de fotovoltaiques, espai coworking de la plaça de l’Església i intervencions de seguretat urbanística. També s’ha decidit eliminar la partida d’inversions de pressupostos participatius.

 

L’equip de govern destaca que totes les modificacions que s’han dut a terme es fan en consonància amb l’aplicació del Pla de Sanejament, mantenint una perspectiva sostenible i garantint la gestió adequada dels recursos disponibles. També es vol fer valdre l’esforç que s’ha dut a terme amb les administracions superiors, atès el 83,54% de la despesa del capítol d’inversions es suportarà amb subvencions d’altres administracions: un total de 2.539.527,66 euros en subvencions per a un total de 3.039.728,73 euros en inversions.

Com a novetat, destacar la inclusió del préstec de mandat, que s’ha d’amortitzar abans d’acabar el mandat 2023-2027, amb un import total de 275.000 euros, i que es formalitzarà en les properes setmanes.