L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí compleix els 100 primers dies del mandat 2023-2027 prioritzant els projectes clau i el seu finançament

Si alguna cosa va definir els últims dies del mandat anterior i la campanya electoral va ser la preocupació sobre la situació de la sequera, així com tant la feina feta com  la que és farà per posar una solució a la sequera que fa més d’un any que pateix l’Espluga de Francolí.

 

Des de l’equip de govern hem centrat l’inici de mandat en aquest àmbit, amb l’objectiu de, no només de superar l’episodi de sequera actual, sinó també de transformar el sistema d’abastament d’aigua municipal per poder afrontar els propers anys. El mandat ha arrencat seguint planificant intervencions i tirant endavant obres i millores en la xarxa d’aigua.

 

Per aquest motiu dins d’aquests 100 primers dies de mandat l’Ajuntament ha rebut la concessió, per part de l’ACA, de 1.200.740,28 € de subvenció pel finançament de les obres del ramal del CAT. A més a més s’han culminat les gestions amb Diputació de Tarragona que permetran una aportació de gairebé 500.000,00 euros, pendent de resolució. Aquestes subvencions permetran que l’obra es financiï el 100% a través de fons externs.

 

Durant aquest primers cent dies, l’Ajuntament ha preparat, juntament amb el CAT, la documentació per a l’inici de la licitació de les obres del ramal del CAT, que es portarà a aprovació al Ple Municipal un cop es resolgui la subvenció de Diputació de Tarragona, en les properes setmanes.

 

També s’ha iniciat l’obra del canvi de xarxa de l’urbanització Carreras, una de les obres més rellevants d’aquest mandat, que permetrà millorar la xarxa d’aigua i reduir-ne les fuites. Una altra obra que s’està realitzant és la connexió del nou pou del Garber, juntament amb l’adequació del dipòsit del Garber. Aquestes intervencions permetran connectar el nou pou amb la xarxa d’abastament d’aigua.

 

A més a més, s’estan buscant altres ubicacions per a fer nous pous que, juntament amb les anteriors actuacions, ha de permetre poder tenir més aigua pròpia i reduir la freqüència d’aportacions d’aigua amb camions cisterna. 

 

Una altra de les primeres accions d’aquest mandat és l’harmonització dels preus de l’aigua, una primera actualització de les tarifes que aproparan el preu del servei de l’aigua a la mitjana de Tarragona i de Catalunya.

 

D’altres accions destacades en aquests primers dies de mandat és la finalització de la millora de l’accés a l’Espluga Park, l’adquisició d’un immoble a la plaça de l’Església per poder alliberar d’edificacions l’Església Vella i la col·locació de punts d’alimentació i senyalització de les colònies felines a diferents punts de la població, amb col·laboració de PETjades. 

 

Pel que fa a temes de mobilitat s’han instal·lat reductors de velocitat a diferents carrers i s’està treballant amb una millora per la circulació i seguretat al Camí Nou. Actuacions sol·licitades pels veïnats respectius en les últimes reunions participatives.

 

En l’àmbit social cal destacar la implementació d’una tarifa social del subministre d’aigua destinat a les famílies que més ho necessitin. També s’ha actualitzat la borsa d’habiatge social en règim de lloguer que, un cop hi hagi disponibilitat d’habitatges, les famílies que formen part de la borsa se’ls hi anirà adjudicant els habitatges segons disponibilitat i per ordre de puntuació. També s’ha aprovat i signat un conveni amb la Germandat de la Santíssima Trinitat amb l’objectiu de fer possible el Projecte Fem Pinya per a la inserció social de persones amb diversitat funcional.

 

Com és habitual durant el període estiuenc, també s’han dut a terme diferents festes i actes com Sant Joan, la Setmana de la Joventut, la Festa Major, la Festa de la Verema i la Festa de la Cervesa. Cal destacar els canvis d’ubicació, tant de la Festa de Verema, com de la Festa de la Cervesa i les xifres de participació que han sigut molt bones. També s’han organitzat els actes de l’Onze de Setembre que, enguany com a novetat s’ha realitzat l’acte institucional la vigília de la diada, coincidint amb el 50è aniversari de la pèrdua de Mossèn Muntanyola.

 

També volem destacar que hi han hagut millores dins del funcionament estructural i de personal a l’ajuntament, com ara la posada en funcionament del nou conveni col·lectiu dels treballadors i treballadores i també s’ha constituit i reunit la comissió paritària de seguiment d’aquest conveni.

 

També s’han finalitzat les gestions per poder aprovar el primer Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí en el ple de setembre.

 

Una altra actuació que s’ha estat treballant durant els primers 100 dies d’aquest mandat és en la implementació d’un sistema de fitxatge digital pel personal de l’Ajuntament, que ajudarà a agilitzar el control del temps i permisos i que entrarà en vigor durant les properes setmanes.

Durant els primers mesos de mandat s’han realitzat els processos de selecció de les  places de nova creació: coordinació de turisme, enginyeria d’aigües i suport a intervenció. També s’ha gestionat la convocatòria de dues places de la brigada municipal i s’ha obert de nou la borsa de vigilants municipals. La incorporació de tot aquest personal servirà per millorar els serveis de turisme, aigües, intervenció, manteniment de la via pública i vigilància municipal.

 

Amb la creació de la nova regidoria d’Atenció Ciutadana, s’estan responent les instàncies pendents i s’estant agilitzant els temps de resposta de les noves peticions. 

 

També cal destacar que la Junta de Govern va aprovar que es fessin públiques a la pàgina web de l’Ajuntament, de manera trimestral, les retribucions dels onze regidors i regidores del Consistori, desglossant els conceptes.

 

En l’àmbit econòmic cal destacar l’aprovació de la liquidació dels comptes del 2022 i l’aprovació del Pla de Sanejament que es durà a terme al Ple Municipal d’aquest mes. El Pla de Sanejament permetrà ajustar els comptes municipals per fer front als desajustos pressupostaris del tancament de l’any 2022.

En l’àmbit econòmic, també cal destacar que durant els primers cent dies d’aquest mandat, s’han tramitat un total de 19 sol·licituds de subvencions que sumen un total de 2.406.333,64 euros sol·licitats a administracions supralocals, com ara la Diputació de Tarragona, el Govern de la Generalitat i el Govern Espanyol.

 

Els gairebé 2,5 milions sol·licitats es distribueixen en: 592.966,11 euros per sufragar despeses corrents, 1.197.205,54 euros per finançar obres i 616.161,99 euros d’una subvenció singular per realitzar actuacions i projectes contra el despoblament.

 

D’entre els gairebé 600.000 euros sol·licitats de les subvencions per sufragar despeses corrents, destaquen els 100.000 euros per finançar part del transport d’aigua amb camions cisterna, 312.721,48 euros per contractar personal temporal dins del programa de Treball als Barris. La resta de subvencions són per a despeses corrents de l’Escola Municipal de Música, pel programa de pràctiques de joves estudiants, per la promoció turística, per la Festa de la Verema i la Fira de la Cervesa, activitats culturals i altres actuacions de promoció econòmica.

 

Dels quasi 1,2 d’euros sol·licitats per a fer inversions, destaquen els 500.000 euros pel ramal del CAT, 79.412,2 euros per la consolidació estructural de l’immoble del carrer Castell 1, 298.456,26 euros per realitzar inversions de millora i renovació de la xarxa d’aigua digitalitzant-la i sectoritzant-la i 284.382,00 euros per finançar part de la remodelació dels habitatges de l’antiga caserna. La resta de subvencions sol·licitades són per a retirada d’amiant, instal·lació de plaques fotovoltaiques i inversions en l’àmbit de turisme.

Durant els primers mesos de mandat, s’han redactat els projectes i memòries pertinents per a poder sol·licitar les subvencions mencionades i poder tirar endavant els projectes, en el cas que es concedeixin.

 

D’altra banda, durant els primers cent dies, a part de rebre els 1,2 milions d’euros per l’obres del CAT, l’Ajuntament ha aconseguit altres concessions de subvencions de les quals en destaquen els 139.904,00 euros de la subvenció de jaciments arqueològics i paleontològics destinats a la visita pública. Aquests diners serviran per fer actuacions de millora a les Coves de l’Espluga de Francolí.

 

Els primers cent dies de govern culminen amb la designació d’Aida Morgades Agüera com a vicealcaldessa, la incorporació de Mar Gili Aguila com a nova regidora de l’Equip de Govern i la renovació del cartipàs que es donarà a conèixer aquest divendres.


Les properes actuacions que es culminaran en els pròxims mesos són la licitació de les obres del CAT, la licitació de les obres de consolidació estructural de l’immoble del carrer Castell 1, l’actualització del Pla de Govern 2020-2030, l’actualització de la Relació de Llocs de Treball, el procés d’estabilització del personal interí, la constitució i primera reunió del Consell Sectorial de Turisme i l’aprovació de les properes ordenances fiscals i del projecte de pressupost municipal pel 2024. També s’aniran cobrint les places convocades de suport a intervenció, enginyeria del servei d’aigua i personal de brigada, entre d’altres.