L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí aprovarà el DUPROCIM

L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí aprovarà el Document Únic de Protecció Civil Municipal de l’Espluga de Francolí (DUPROCIM). Aquest document recull els plans de protecció civil obligatoris que ha de tenir l’Espluga i que a dia d’avui no disposava, com ara el VENCAT (risc de ventades), el NEUCAT (risc de nevades), el TRANSCAT (el risc de transport de mercaderies) i el PROCICAT (altres riscos de protecció civil, com ara el risc de pandèmia o d’onada de calor). Així mateix també contindrà els plans de protecció civil obligatoris a l’Espluga i que, a dia d’avui, no eren vigents des del febrer de 2014 i l’octubre de 2013 respectivament: l’INFOCAT (risc d’incendis forestals) i l’INUNCAT (risc de riuades).

 

El DUPROCIM englobarà per primera vegada tots els riscos dels quals el municipi ha de tenir els plans de protecció aprovats en un sol document: incendis forestals, inundacions, nevades, ventades, concentracions de persones, transport de mercaderies perilloses i pandèmies.

 

El document ha estat redactat per l’empresa ECOSTUDI, a través del Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona i a petició de l’Ajuntament. Els treballs d’elaboració d’aquesta revisió del DUPROCIM han tingut una durada de diversos mesos, període durant el qual l’ADF de l’Espluga, els vigilants municipals i l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí han treballat de forma conjunta a fi de determinar aspectes importants quant a la identificació d’elements vulnerables, l’estudi de l’organització municipal, l’anàlisi dels serveis existents i altres dades d’interès per a la redacció del document. La coordinació de la redacció d’aquest document s’ha fet des de les regidories de Ciutadania, Territori i Serveis Municipals. La redacció d’aquest document ha tingut un cost d’uns 7.000 euros, dels quals la meitat els ha pagat l’Ajuntament i l’altra meitat la Diputació.

 

Un dels documents importants que conté el DUPROCIM és la relació de masies i habitatges disseminats del terme municipal, on hi ha, de manera detallada: la persona titular, les persones que hi viuen, telèfons de contacte i si tenen necessitats per a l’evacuació, entre d’altres dades. Aquest cens permetrà a l’Ajuntament posar-se en contacte amb les persones que habiten als disseminats en cas d’emergència.

El document, que s’haurà de revisar almenys cada quatre anys, té per objectiu prevenir i controlar els riscos sobre les persones, els béns i el medi ambient, així com donar una resposta adequada a cada situació d’emergència.