L’Ajuntament de l’Espluga convoca dues places d’oficial de primera de la brigada municipal

L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí ha obert la convocatòria de dues places d’oficial de primera de la brigada municipal, amb caràcter de personal laboral fix, equivalent al grup C, subgrup C2 de personal funcionarial. El procés selectiu es realitzarà mitjançant concurs-oposició, torn lliure.

 

Les tasques a realitzar són de paleteria; de manteniment de les instal·lacions, equipaments, via pública i trasllat de material; realització de tasques de muntatge i manteniment d’instal·lacions fixes o mòbils per activitats esporàdiques; tasques de manteniment i millora dels edificis municipals i mobiliari urbà; tasques de neteja viària o conducció de maquinària diversa, entre d’altres.

 

Les bases i convocatòria amb tota la informació i documentació a presentar està disponible a l’ebando de l’Ajuntament i al tauler electrònic de l’ens municipal:
https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=392788&idens=4305420002

 

El termini per presentar les sol·licituds és fins al 29 de desembre de 2022 (inclòs) i el tràmit es pot fer electrònicament, mitjançant el registre electrònic de l’Ajuntament, o presencialment a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de dilluns a divendres de 9.00 h a 13.00 h.

 

Per qualsevol consulta es pot contactar amb l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí al telèfon 977 870 005.