El Teatre del Casal entra a la catalogació del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals (SPEEM) del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Teatre del Casal

L’any 2019, la regidoria de cultura de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí va peticionar la catalogació de l’equipament del Teatre del Casal al Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals (SPEEM) del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Tot i formar part del sistema i participar activament de les convocatòries i taules territorials, aquest mes de març l’Ajuntament ha rebut la
conformitat del departament que permetrà disposar de la catalogació dins del SPEEM.

 

El Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals (SPEEM) és una xarxa integrada per teatres i auditoris de tot el territori per tal de consolidar l’activitat cultural als municipis catalans i de distribuir-la homogèniament, i que té per objectiu garantir el dret de la ciutadania d’accedir en condicions d’igualtat a la cultura. Són espais amb una configuració i dotació escènic-tècnica bàsica on es permeten fer
activitats escèniques i musicals en format de cicles o temporades i que es poden ubicar en equipaments teatrals, auditoris i centres culturals.

 

La participació en aquesta xarxa i catalogació permet a l’Ajuntament optar al finançament i futurs projectes de rehabilitació o adequació dels espais. Entre 2020 i 2022 ha fet una inversió que supera els 30.000 €, aquesta centrada en la seguretat i la maquinària escènica. Les inversions, suportades per subvencions públiques, han ajudat a finançar aquestes despeses.

 

Des de l’any 2019, l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí també forma part del sistema d’ajuts del “Programa.cat”, el qual permet que el Departament de Cultura i les diputacions catalanes –cadascuna per als municipis de la seva demarcació– donin suport a les programacions estables d’arts escèniques i música municipals finançant una part de la contractació. En la temporada 2020-2021, aquest sistema va programar més de 15 espectacles percebent una ajuda directa de més de 12.000 €.

 

L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí celebra l’adhesió i l’acceptació, ja que es considera un nou pas i oportunitat per aquest equipament. Tenir la catalogació permet posicionar l’espai escènic, però també rebre finançament i encaminar-se a un projecte de rehabilitació i adequació d’un espai que vol que s’esdevingui referent a la comarca i camp de Tarragona.