El nucli antic de l’Espluga de Francolí guanyarà un nou equipament públic cultural a l’espai que ocupava l’edifici enderrocat del carrer Castell

Després d’acabar les obres d’enderroc de l’immoble que amenaçava ruïna al carrer Castell número 1, l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí ha de consolidar estructuralment els immobles veïns de l’immoble parcialment enderrocat.

 

Per tal d’assegurar l’estabilitat estructural es preveu l’execució d’unes obres de consolidació de l’edifici que consistiran en la realització del forjat de la planta primera i de la segona, l’execució de la coberta, el recrescut de les dues façanes, la realització de la façana posterior i l’execució de la caixa d’escala. Els arcs medievals que es troben a la planta baixa de l’immoble parcialment enderrocat, es conservaran i s’asseguraran a nivell estructural per poder obrir-los visualment i poder veure l’interior de l’edifici des de l’exterior.

 

L’objectiu del consistori és passar d’un edifici que presentava un perill estructural i que no tenia destinació pel que fa al seu ús a un edifici que s’utilitzarà com un equipament públic més per tal de dinamitzar el nucli antic de la zona del Castell.

 

Ubicat a la zona del Castell, per on hi transcorre la Ruta Templera i Hospitalera, el nou equipament s’afegirà al conjunt d’immobles municipals que disposa l’Ajuntament, amb l’objectiu de revitalitzar el nucli antic. L’immoble podria acollir, en planta baixa, un espai expositiu de la cultura popular i dos espais polivalents, un a la planta primera i un a la planta segona, per a usos associatius i culturals.

 

L’estudi previ, redactat pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, fa una valoració de la intervenció d’un total de 99.265,25 euros, IVA inclòs. En aquest cas, l’Ajuntament ha rebut una subvenció de la Diputació de Tarragona de 80.000 euros.

 

Les actuacions es dividiran en dues fases. La primera, que es farà per emergència per consolidar estructuralment l’edifici, servirà per construir, principalment, els forjats. La segona fase servirà per aixecar les façanes fins a la nova coberta. Es preveu que les obres finalitzin abans d’acabar l’any.