Comunicat de l’Equip de Govern de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí sobre la gestió energètica municipal

Punts de recarrega a l'Espluga de Francolí

L’Ajuntament anuncia que està treballant per acollir-se a la compra agregada d’energia de l’ACM, un fet que permetrà rebaixar el cost de l’electricitat per les arques municipals i que, per primera vegada, l’energia elèctrica consumida pels equipaments municipals sigui 100 % verda.

 

En relació a la informació difosa per part d’un dels grups de l’oposició de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí el passat dimarts 17 de maig sobre els punts de càrrega de vehicles elèctrics del municipi, l’Equip de Govern vol fer els següents aclariments:

 

  • A finals del 2020 l’Equip de Govern de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí volia aprovar un preu públic per als punts de càrrega al municipi de vehicles elèctrics de 0,20 €/kwh. La situació administrativa de l’Ajuntament, amb inestabilitat en la cobertura de la figura de secretaria intervenció, ha dificultat l’aprovació de la normativa pertinent durant el 2021. S’està treballant per poder-la aprovar properament i, en aquest sentit, el preu públic que es proposarà definitivament és de 0,30 €/kwh, tenint en compte la inestabilitat en el preu de la llum. Aquest import ja es va pactar l’any passat amb l’Ajuntament de Montblanc amb la voluntat que les dues poblacions oferissin el mateix preu a la ciutadania per aquest servei.

 

  • L’Equip de Govern és conscient que l’endarreriment administratiu de l’aprovació d’aquesta ordenança ha suposat que, a dia d’avui, no estigui aprovat el preu públic corresponent amb la impossibilitat de percebre els ingressos pertinents, però desmenteix la xifra de 60.000 euros que ha difós Junts per l’Espluga de Francolí a les seves xarxes socials.

 

  • Des de la seva posada en funcionament, el consum real dels carregadors ha estat de 52.454 kWh. Per tant, amb el preu de 0,30 €/kWh, hauria suposat uns ingressos previstos de 15.736,23 euros, és a dir, una xifra 4 vegades inferior a la publicada per un dels grups de l’oposició.

 

  • Per ingressar l’import esmentat pel principal grup de l’oposició, el preu públic a cobrar hauria d’haver estat d’1,14 €/kWh enlloc dels 0,30 €/kWh previstos.

 

  • La instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics forma part del conjunt d’accions que ha iniciat l’actual Equip de Govern per avançar en la transició energètica. Des de l’entrada de Som Espluga a govern el 2019, s’han realitzat les següents actuacions: s’ha assolit al voltant d’un 50% d’enllumenat públic en LED, s’han aprovat bonificacions en l’IBI i en l’ICIO per als immobles que instal·len sistemes d’energies renovables, s’ha adjudicat la instal·lació d’un sistema de plaques fotovoltaiques per l’edifici del Casal i s’ha aconseguit una subvenció per poder instal·lar plaques fotovoltaiques a l’Escola Martí Poch.

 

  • Es segueix treballant en altres projectes per millorar, encara més, la gestió energètica pública aconseguint un estalvi econòmic i energètic. En aquest sentit, properament el consistori s’acollirà a la compra agregada d’energia de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), un fet que permetrà rebaixar la factura de la llum dels equipaments municipals, instal·lacions i enllumenat públic i, per tant, per primera vegada, l’energia elèctrica consumida serà 100% verda. Així doncs, durant aquest mandat, l’Ajuntament de l’Espluga haurà fet una aposta decidida i un salt qualitatiu important per avançar cap a la transició energètica.

Amb voluntat de transparència, s’adjunten les dades registrades del consum mensual dels carregadors elèctrics, el nombre de càrregues de cada mes i el valor mensual estimat de l’ingrés, suposant que es cobra 0,30 €/kWh.

 

DADES:

 

MES – ANY Nº CÀRREGUES W/h Promig

kWh/recàrrega

Ingrés estimat
Octubre 2020 16 140.134 8,758 42,04 €
Novembre 2020 50 1.019.734 20,395 305,92 €
Desembre 2020 74 1.615.276 21,828 484,58 €
TOTALS 140 2.775.144 19,822 832,54 €

 

MES – ANY Nº CÀRREGUES W/h Promig

kWh/recàrrega

Ingrés estimat
Gener 2021 77 1.387.410 18,018 416,22 €
Febrer 2021 92 1.699.834 18,476 509,95 €
Març 2021 128 2.094.247 16,361 628,27 €
Abril 2021 105 1.780.421 16,956 534,13 €
Maig 2021 183 2.445.450 13,363 733,64 €
Juny 2021 198 2.665.840 13,464 799,75 €
Juliol 2021 208 3.091.197 14,862 927,36 €
Agost 2021 200 2.873.970 14,370 862,19 €
Setembre 2021 191 3.074.361 16,096 922,31 €
Octubre 2021 225 3.562.759 15,834 1.068,83 €
Novembre 2021 263 4.052.317 15,408 1.215,70 €
Desembre 2021 248 3.618.156 14,589 1.085,45 €
TOTALS 2118 32.345.962 15,272 9.703,79 €

 

MES – ANY Nº CÀRREGUES W/h Promig

kWh/recàrrega

Ingrés estimat
Generl 2022 280 4.318.900 15,425 1.295,67 €
Febrer 2022 277 5.043.869 18,209 1.513,16 €
Març 2022 440 7.970.216 18,114 2.391,06 €
TOTALS 997 17.332.985 17,385 5.199,90 €

 

L’Espluga de Francolí, 19 de maig de 2022