Aprovació del calendari d’òrgans col·legiats 2022

Els membres de la Junta de Govern Local van aprovar per unanimitat el calendari d’òrgans col·legiats 2022. El calendari regula i estableix, a l’efecte de planificació, totes les sessions dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí, ja que és necessari establir un calendari dels òrgans col·legiats de:

Ple Municipal

Junta de Govern Local

Junta de Portaveus

Comissió Especial de Comptes

INACMU

Patronat de Turisme

Consell d’Administració de l’EFMR

Consell Sectorial d’Esports i el Consell Sectorial d’Entitats