Aprovació de l’Estudi de Mobilitat Urbana Sostenible de l’Espluga de Francolí

L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí va aprovar el dijous 26 de gener en el ple municipal del mes de gener, per acord unànime de tot el consistori, l’Estudi de Mobilitat Urbana Sostenible de l’Espluga de Francolí.

 

El document com a eina per planificar les actuacions en matèria de mobilitat urbana, s’estructura en diverses fases, en els quals proposa executar diverses actuacions per obtenir un model que combini els diferents modes de transport de forma més eficaç i eficient per tal de garantir el dret a desplaçar-se de tots els habitants, a la vegada que minimitzi els impactes ambientals i socials negatius dels mitjans de transport motoritzats sobre el territori.