L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí ofereix un servei integral d’informació i assessorament en matèria d’habitatge que permet apropar les eines ja existents en aquesta matèria a la ciutadania.

Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge de l’Espluga de Francolí 2021 – 2025 (PAMH)

El PAMH és un instrument de planificació no reglada, de contingut tàctic i operatiu, en el qual es programen actuacions locals en matèria d’habitatge en un escenari temporal concret amb l’objectiu de donar eines als ens locals per a planificar globalment el disseny de les polítiques d’habitatge.

Consulta el PAMH 2021-2025

 

Càpsules audiovisuals per conèixer la situació i les propostes en quant habitatge del municipi
La situació de l’habitatge a l’Espluga de Francolí
Propostes per habitatges a l’Espluga de Francolí: Habitatge assequible i noves fórmules
Propostes per habitatges a l’Espluga de Francolí: Aprofitar el parc d’habitatge existent
Propostes per habitatges a l’Espluga de Francolí: Habitatge, municipi i governança

Borsa d’habitatge social

L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí disposa d’una Ordenança per la qual es regula el servei d’accés a habitatges socials municipals en règim de lloguer social.
L’objectiu d’aquesta és facilitar l’accés a un habitatge digne a totes aquelles persones i famílies amb un important nombre de mancances i que, d’ordinari, no poden accedir al mercat immobiliari.
En aquesta Ordenança hi podeu trobar les bases que regulen quins són els requisits que han de complir les persones sol·licitants i la resta de membres de la unitat de convivència per formar part de la borsa de lloguer social, així com també quina és la documentació que cal adjuntar amb la sol·licitud, entre d’altres aspectes.

Parc d’habitatges públics

Immoble municipal del carrer de les Parres

L’habitatge del carrer de les Parres disposa d’una superfície útil de 50 m² i compta amb una sala-menjador, cuina-rebost, bany complet i dues habitacions dobles.

Immoble municipal del carrer Templaris

L’habitatge del carrer Templaris disposa d’una superfície útil de 58,31 m² i té una ocupació màxima de 3 persones. Compta amb cuina, menjador, dos banys, dues habitacions, distribuït en dues plantes.

Informació pràctica d’ajuts i subvencions d’Habitatge

Per més informació:

Adreça’t a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí, al carrer Torres Jordi, 16, per telèfon al 977 87 00 05, o al correu electrònic .

Altres ajuts d’Habitatge

Ajuts i subvencions de la Generalitat de Catalunya

  • Ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris per al finançament d’obres de rehabilitació d’edificis d’habitatges – ENLLAÇ 
  • Subvencions per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial – ENLLAÇ
  • Subvencions per a obres d’arranjament a l’interior dels habitatges per a les persones grans – ENLLAÇ 
  • Subvencions per rehabilitar els edificis de tipologia residencial dels barris del parc públic d’habitatges – ENLLAÇ
  • Prestacions econòmiques d’especial urgència per a l’habitatge – ENLLAÇ
  • Subvencions per al pagament de lloguer (Població en general) – ENLLAÇ

Ajuts i subvencions de l’Institut Català de l’Energia

  • Programa d’ajuts a la rehabilitació energètica d’edificis (PREE) – ENLLAÇ 
  • Altres ajuts eficiència energètica – ENLLAÇ

Borsa Comarcal d’Habitatge de la Conca de Barberà

Té per objectiu facilitar l’exercici del dret a un habitatge digne a la gent jove, a les persones amb rendes baixes i als sectors en risc d’exclusió social. Així com oferir el suport a la rehabilitació d’aquests habitatges per tal de que ofereixin aquella qualitat de vida de la que tota persona n’és mereixedora.

Consell de l’Habitatge

El Consell de l’Habitatge de l’Espluga de Francolí és l’òrgan de caràcter consultiu i amb capacitat d’elaborar propostes constructives que guiïn la política d’habitatge del municipi. El seu objectiu és promoure la cooperació i la col·laboració entre les entitats i agents del sector de l’habitatge i l’Ajuntament i el seus òrgans per proposar, planificar i programar les actuacions previstes en matèria d’habitatge.