Serveis

Registre Civil

En el registre civil s’inscriuen els naixements, la filiació, el nom i els cognoms de les persones, les emancipacions; les defuncions reals o presumptes; els antecedents penals; la pàtria potestat, les guardes i els matrimonis.

Ubicació: dependències del Jutjat de Pau, situades al primer pis de l’Oficina de Turisme, a la Pl. del Mil·lenari, 1.