Registre de planejament urbanístic de Catalunya (RPUC)

El Registre de planejament urbanístic de Catalunya esdevé l’eina que possibilita la publicitat de, al menys, el planejament urbanístic vigent, els convenis urbanístics i les trames urbanes consolidades. En aquest enllaç també s’hi pot trobar el POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal).