Atenció Ciutadana

Pressupostos Participatius

El dia 11 de maig, s’ha donat inici als pressupostos participatius de l’Espluga de Francolí d’aquest 2022. Tots els espluguins i espluguines, podran presentar les propostes fins el dia 1 de juny de manera digital a través de l’app eagora o de manera presencial a les Oficines d’Atenció a la Ciutadania.

La partida d’inversions, destinada als Pressupostos Participatius 2022 és de 26.000 euros.

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

Poden presentar màxim 3 propostes totes les persones majors de 16 anys empadronades a l’Espluga de Francolí.

 

Criteris a tenir en compte:

 • Actuacions que no superin la quantitat global destinada en la partida de pressupost participatiu corresponent a l’any en qüestió. (l’any 2021, 26.000 euros)
 • Actuacions d’interès general pel municipi.
 • Actuacions que siguin competència municipal.
 • Actuacions no plurianuals, que no tinguin afectació en el pressupost de més d’un any.
 • Actuacions amb cost de manteniment sostenible.
 • Actuacions que no suposen contractació de nou personal.
 • Actuacions que es trobin dins de la partida d’inversions, podent-se ampliar aquesta partida en properes edicions del procés a altres despeses.
 • Actuacions que no estiguin incloses dins d’altres actuacions vinculades a la recepció de possibles subvencions externes.
 • Actuacions amb les dades de la persona que presenta la proposta (nom i cognoms, DNI i telèfon i/o mail de contacte).

Consulta el protocol complet aquí (Descarrega)

¿Com puc presentar les meves propostes?

Telemàticament

Per l’aplicació mòbil o tauleta eAgora. La pots descarregar al teu dispositiu i registrar-t’hi per poder fer la proposta.

Descarrega l’aplicació:

Presencialment

Podeu descarregar-vos i omplir el formulari per presentar-lo presencialment a les Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí.

 • C/Torres Jordi 16 (de dilluns a divendres de 9 a 13h del matí)

També es poden presentar les propostes per correu electrònic a ajuntament@esplugadefrancoli.cat

 

A les oficines d’atenció a la ciutadania també trobareu el formulari imprès per poder fer les propostes.

VALIDACIÓ DE LES PROPOSTES

La fase de deliberació es realitzarà entre el 2 de juny i l’1 de juliol.

Una comissió tècnica municipal, creada per al procés, serà l’encarregada de validar la viabilitat de les propostes. Aquesta validació de la Comissió Tècnica haurà de fer constar que:

 • Les propostes admeses compleixen els criteris establerts.
 • Les propostes admeses tenen viabilitat tècnica de la proposta.
 • Les propostes admeses compleixen el cost econòmic aproximat.

En base als aspectes anteriors, la Comissió Tècnica determinarà quines propostes són vàlides per a la fase següent i quines no.

L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí publicarà a la seva pàgina web i a les xarxes socials, si s’escau, els resultats de la deliberació, mostrant clarament quines han estat les propostes prioritzades que han passat a la fase final del procés.

VOTEM LES PROPOSTES

La fase de votació es farà entre l’1 i el 21 de juliol.

Podran votar les propostes validades tots els espluguins i espluguines majors de 16 anys empadronats al municipi, mitjançant l’app eagora o una butlleta de votació que es trobarà a les oficines d’atenció al ciutadà. Cada persona podrà votar una de les propostes.