La corporació

Equip de govern

 • TerritoriUrbanismeMobilitatHabitatge

  Alcalde i regidor de:
  Territori, Urbanisme, Mobilitat i Habitatge

  Josep Maria
  Vidal Minguella

  Horari d'atenció:
  Dimarts de 9 a 14 h

 • IgualtatCiutadaniaEsportsSalut

  1a tinent d'alcalde i regidora de:
  Igualtat, Ciutadania, Esports i Salut

  Aida
  Morgades Agüera

  Horari d'atenció:
  Dimecres d'11 a 13 h. Disponibilitat també a les tardes

 • ComerçCulturaFestesTecnologies de la informació

  Regidor de:
  Comerç, Cultura, Festes i Tecnologies de la informació

  Enric
  Mercadé Pàmies

  Horari d'atenció:
  Dimarts (demanar cita prèvia)

 • EducacióParticipació CiutadanaAcció social

  Regidora de:
  Educació, Participació Ciutadana i Acció social

  Anna
  Garcia Gené

  Horari d'atenció:
  Dimarts de 10 a 12 h. Disponibilitat a les tardes

 • AgriculturaSostenibilitatMedi AmbientServeis Municipals

  Regidor de:
  Agricultura, Sostenibilitat, Medi Ambient i Serveis Municipals

  Xavier
  Rosell Cabrol

  Horari d'atenció:
  Dijous al matí d'11 a 13 h

 • TurismeComunicacióTransparència

  2a tinent d'alcalde i regidora de:
  Turisme, Comunicació i Transparència

  Laura
  Poblet Badia

  Horari d'atenció:
  Dimarts de 17 a 20h

 • Promoció EconòmicaHisendaRègim Intern

  3a tinent d'alcalde i regidora de:
  Promoció Econòmica, Hisenda i Règim Intern

  Anna
  March Farré

  Horari d'atenció:
  Dijous de 17 a 19 h